OM Huset Hovmand

Vi er et lille innovativt ingeniør- og arkitektkontor, der beskæftiger sig med alle forhold og facetter af byggeri i segmentet fra 0,5 til 20 mill. kroner.

Firmaet besidder meget stor ekspertise i byggeteknik, og har været hyret af ministerier og myndigheder til ved flere lejligheder at skrive faglige artikler, i et let og forståeligt sprog med et højt fagligt indhold.

Tillige har firmaet stået bag bestseller bøgerne, ”Illustreret Byggeordbog” og ”Her Halter Huset”, der i stor stil bruges som lærebøger og faglige opslagsværker, for alle med interesse for byggeri. 

Af huse har opgaverne gennem tiden været alsidige: Huset Hovmand har stået for om- og tilbygning af Arresødal Privat hospital, renovering og ombygning af private huse i stor stil, nybygning af private villaer og sommerhuse, Ombygning af Skodsborg Kur Hotel og sidst men ikke mindst er vi i gang med at renovere Nellemann biler på Østerbro til ny og spændende Volvo-forretning.

Vores vision er at stå ved kundes side fra huskøb til færdig renovering, så kunden altid føler sig tryk i processen, og i sidste ende står med et resultat der overgår deres egne og andres forventninger.
Med Huset Hovmand ved din side, er du sikker på succes.

Ulrik Hovmand

Ingeniør

Ulrik A. Hovmand har 22 års erfaring som projektleder indenfor byggeriet. Ulrik har siden 1996 haft eget rådgivende ingeniørfirma, med en bred opgaveportefølje omfattende projektering, dimensionering, byggeledelse og projektstyring, samt udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker. Derudover skriver Ulrik faglige bøger og artikler.

Eksamineret energikonsulent siden 1997
jf. Energimærkeordningen.
Beskikket bygningssagkyndig siden 1996
jf. Huseftersynsordningen.

Bygningsingeniør fra Københavns Teknikum 1990
Officer af reserven, v/ Ingeniørtropperne i Farum 1985

Tillidsposter

 • Bestyrelsesmedlem i
  BfBE, Brancheforeningen for beskikkede siden 2008
  bygningssagkyndige og energikonsulenter til 2012
 • Syn- & skønsmand ved siden 2000
 • Huseftersynsordningen til 2010
 

Samarbejdspartnere

 • Viden om byggeri (BYG-erfa, byggecentrum, MURO, BvB m.fl.).
 • Danske Bygningssagkyndige, Jan Chrillesen
 • Altomhus.dk, Martin Poulsen
 • 3D-byggeri /Built-in
 • Wernberg og Lambreth v/Henrik Lambreth og Niels Wernberg
 • Kurir Sprogservice, v/ Nancy Andersen
 • Arkitektfirmaet Carsten Følsgaard, v/ Jens Mathiassen
 • Tvede Ingeniører v/ Simon Tvede
 

Sprog læse tale skrive

 • Dansk: modersmål modersmål modersmål
 • Engelsk: god god god
 • Tysk: god middel middel

Rådgivende ingeniør og arkitekt i eget firma siden 1996, Huset Hovmand ApS, CVR nr. 2797 4252.
5 medarbejdere og 4 mill. i omsætning 2012

Herunder: projektering, byggeledelse og projektstyring, til-standsrapporter & energimærker, syn- og skønsmand for Husankenævnet, undervisning og bogudgivelser, samt artikel-skrivning (byggetekniske) for bla. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (boligejer.dk), IDÈ-nyt, og BYG-erfa.

Deltaget som ekstern teknisk kontrollant for COWI i forbindelse med COWI´s undersøgelse af huseftersynsordningen 2005

Var medvært i 23 udsendelser, for TV3, ”Åbent hus” og ”Åbent sommerhus”. 2007
Som medlem af BfBE`s bestyrelse har jeg løbende deltaget i drøftelser og forhandlinger om indhold og udformning af BfBE`s hvidbog 2008 – 2012

Har været ekstern konsulent hos UNIDRAIN, og teknisk ansvarlig for fabrikation og udvikling af isolerede låg til gyllebeholdere (PANTOP)

• Entrepriseleder 1994 – 1996
HAKI A/S, herunder foreståelse af større entrepriseopgaver in-den for stilladsbranchen.

• Byggeleder 1993 – 1994
EBK Haus, Tyskland, herunder leder af byggeaktiviteter i Berlin-området. Ansvarlig for igangværende byggesager i området.

• Byggeleder 1993
Rådgivende ingeniør H. Juul Fjerring, Slagelse. Ansvarlig bygge-leder i forbindelse med ombygning af stort alderdomshjem i Wolgast, tidl. Østtyskland.

• Rådgivende ingeniør 1992 – 1993
Peter Jahn & Partnere A/S, København. Herunder udarbejdelse af projektmateriale i forbindelse med renovering af ejendom-me.

• Byggeleder 1990 – 1992
Monberg & Thorsen A/S, København. Byggeleder i renoverings-afdelingen.

• Officer ved Ingeniørtropperne i Farum. 1985
Rekognosceringsofficer ved uddannelseskompaniet

 • Tuborg Havnepark – D
  Bygherre rådgiver i forbindelse med 5 års gennemgang 2013
 • Solvang Farum Hovedgade 82
  Totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af 6 tage 2013
 • Hambros Alle 20, Hellerup
  Totalrenovering, projektering, foreståelse af udførsel. 2013
 • Udvidelse af Arresødal Hospice
  Projektledelse af de tekniske discipliner 2012
 • Vedbæk Strandvej 502 c, Vedbæk
  Nybygning af strandvejsvilla, tegning, projektering m.v. 2013
 • Parcelhus, Rørsangervej 6, Birkerød 2011
  Projektering og projektstyring af opførsel af nyt parcelhus.
 • Facadeistandsættelse SAGA FURS, Sandbjerg 2011
  Projektering og styring af facaderenovering
 • Udvidelse af Arresødal Privathospice, Frederiksværk 2011
  Projektering af tekniske forhold og byggeledelse
 • Ombygning af parcelhus for Evavej 6, Værløse 2011
  Projektering og styring af istandsættelse af parcelhus
 • Parcelhus, Violstræde 4, Roskilde 2010-2011
  Projektering og projektstyring af opførsel af nyt parcelhus.
 • Ombygning af parcelhus for Kalle Hvidt Nielsen 2009-2010
  Projektering og styring af istandsættelse af parcelhus
 • BRING, lager og adm. Fuglebækvej 5, Kastrup 2009
  Projektering og gemmenførsel af ombygning og nyindretning af ny udv. overdækning bade- og omklædningsfaciliteter.
 • Arresødal Privathospital. 2007-2008
  Bygherrerådgiver / projektstyring i forbindelse med ombygning og etablering af operationsfløj.
 • Nybygninger + om- og tilbygninger siden 1996
  Projektering, dimensionering og projektstyring af en lang række nybygninger, samt om- og tilbygninger.
 • Tilstandsrapporter & energimærker siden 1996
  Udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker for en lang række ejendomme, jf. Huseftersynsordnin-gen/Energimærksordningen.
 • Illustreret Byggeordbog 1998
  Pt. 15.000 ex.
 • Illustrated Building Dictionary 2006
  Pt. 3.000 ex.
 • Her halter huset, Typiske skader, og hvad du gør ved dem 2006
  Pt. 3.000 ex.

ulrik@husethovmand.dk

Mobil: 20 97 39 01

 

Daniel Friis

daniel@hus1hovmand.dk

Mobil:

2016    Projektleder i byggeriet (kursus)                                        Teknologisk institut

2015    PCB (kursus)
             Byggecentrum
2015    Asbest (kursus)
             Byggecentrum
2014    Bygningskonstruktør
             Københavns Erhvervsakademi, KEA
2011     Sergent ved hærens militærpoliti

2020 – NU Huset Hovmand ApS, projektchef

2016 – 2020 A4 Arkitekter og Ingeniører, projektleder

2017 – 2018 Borgercenter Børn og Unge, ekstern kontaktperson

2015 – 2018 Lær For Livet, mentor

2014 – 2016 Huset Hovmand ApS, assisterende projekt- og   byggeleder,

2014 – 2014 Huset Hovmand ApS, studentermedhjælper

2014 – 2014 AKVA Group, Student employee

2013 – 2013 C. F. Møller Arkitekter, praktikant

2009 – 2011 Sergent ved hærens militærpoliti

 • 2020 Lemchesvej 10 – Totalombygning af herskabsvilla.
 • 2020 AB Sveahus – Projektering af tagudskiftning, vinduesudskiftning og altaner.
 • 2019 AB Ved Valby Station – Tagudskiftning og inddragelse af lofter til beboelse.
 • 2019 Sivholmvej 17 – Totalombygning og renovering af 1960’er villa.
 • 2019 Sivholmvej 17 – Totalombygning og renovering af 1960’er villa.
 • 2019 Højdedraget 3 – Etablering af tagbolig på tørreloft.
  2019 Merløsevej 26 – Totalombygning og tilbygning til ældre villa.

 • 2019 Højdedraget 3 – Etablering af tagbolig på tørreloft.

 • 2019 Højdedraget 8 – Etablering af tagbolig på tørreloft.

 • 2019 Højdedraget 12 – Etablering af tagbolig på tørreloft.

 • 2019 AB Landskronagade – Udskiftning af 120 vinduer.

 • 2018 Hellelidenvej 10 – Opførelse af 2 plans funkisvilla.

 • 2018 Sønderholm Alle 57 – Opførelse af 1 plans villa.

 • 2018 AB Molbech – Opsætning af 92 altaner.

 • 2017 AB Valbyhøj – Udskiftning af hoveddøre.

 • 2017 AB Rungstedlund – Udskiftning af 600 vinduer og døre.

 • 2017 AB Tranevej 11-17 – Opsætning af 10 altaner.

 • 2016 AB Langager – Vinduesudskiftning, facadeistandsættelse og tagudskiftning.

 • 2016 AB Tranevej 11-17 – Vinduesudskiftning og facadeistandsættelse.

 • 2016 AB Heimdal – Facadeistandsættelse og vinduesudskiftning.

 • 2016 Godthåbsvej 188 – Totalombygning og inddragelse af loft til beboelse.

 • Illustreret Byggeordbog 1998
  Pt. 15.000 ex.
 • Illustrated Building Dictionary 2006
  Pt. 3.000 ex.
 • Her halter huset, Typiske skader, og hvad du gør ved dem 2006
  Pt. 3.000 ex.

Gabriela Araya

Lene Salling

Rengskabsdame

Lene er uddannet som regnskabsmedarbejder og har været Huset Hovmands regnskabsdame siden 2007. Hvilket er et hverv Lene har bestredet med en flittighed og ihærdighed gennem alle årene og hun er en meget skattet og værdsat medarbejder i firmaet

lene@husethovmand.dk

Mobil: 26 28 66 34