Projekter

Huset Hovmand ApS yder ingeniør – og arkitektrådgivning.
Vi er er et lille firma med mange års erfaring og bred kompetence indenfor arkitektur, byggeteknik og byggestyring.

Bøger

Illustreret
Byggeordbog

  • 4.300 Fagudtryk
kr. 350Forsendelsesomkostninger er
kr. 53 inkl. moms
Bestil bog

Illustrated Building Dictionary

  • 6.200 Engelske Termer
kr.595Forsendelsesomkostninger er
kr. 53 inkl. moms
Bestil bog

Her Halter
Huset

  • 30 Mest typiske skader - Gode råd!
kr. 179Forsendelsesomkostninger er
kr. 53 inkl. moms
Bestil bog

Huset Hovmand

Vi er Huset Hovmand

Huset Hovmand er et lille innovativt ingeniør- og arkitektkontor, der beskæftiger sig med alle forhold
og facetter af byggeri i segmenter 0,5 til 20 mill. kroner.
Firmaet besidder meget stor ekspertise i byggeteknik, og har været hyret af miniserier og myndigheder til ved flere lejligheder
at skrive faglige artikler, i et let og forståeligt sprog med et højt fagligt indhold.
Tillige har firmaet stået bag bestseller bøgerne, ”Illustreret Byggeordbog” og ”Her Halter Huset”, der i stor stil bruges som lærebøger og faglige opslagsværker, for alle med interesse for byggeri.
Af huse har opgaverne gennem tiden været alsidige: Huset Hovmand har stået for om og tilbygning af Arresødal Privat hospital, renovering og ombygning af private huse i stor stil, nybygning af private villaer og sommerhuse, Ombygning af Skodsborg Kur Hotel og sidst men ikke mindst er vi i gang med at renovere Nellemann biler på Østerbro til ny og spændende Volvo-forretning.
Vores vision er at stå ved kundes side fra huskøb til færdig renovering, så kunden altid føler sig tryk i processen, og i sidste ende står med et resultat der overgår deres egne og andres forventninger.
Med Huset Hovmand ved din side, er du sikker på succes.

Ulrik Hovmand

Ulrik Hovmand

Ingeniør
ulrik@husethovmand.dk
20 97 39 01
View Details
Lene Salling

Lene Salling

Regnskabsdame
lene@husethovmand.dk
26 28 66 34
View Details
Ulrik Hovmand

Ulrik Hovmand

Ingeniør
ulrik@husethovmand.dk
20 97 39 01

Huset Hovmand ApS/Søeberg & Hovmand ApS
CVR nr. 2797 4252
Sønderskovvej 4, 3460 Birkerød
Telefon 4581 0108
Mobil 2097 3901
e-mail ulrik@husethovmand.dk

Uddannelse Eksamineret energikonsulent siden 1997
jf. Energimærkeordningen.
Beskikket bygningssagkyndig siden 1996
jf. Huseftersynsordningen.
Bygningsingeniør fra Københavns Teknikum 1990
Officer af reserven, v/ Ingeniørtropperne i Farum 1985

Tillidsposter Bestyrelsesmedlem i
BfBE, Brancheforeningen for beskikkede siden 2008
bygningssagkyndige og energikonsulenter til 2012

Syn- & skønsmand ved siden 2000
Huseftersynsordningen til 2010

Samarbejdspartnere Viden om byggeri (BYG-erfa, byggecentrum, MURO, BvB m.fl.).
Danske Bygningssagkyndige, Jan Chrillesen
Altomhus.dk, Martin Poulsen
3D-byggeri /Built-in
Wernberg og Lambreth v/Henrik Lambreth og Niels Wernberg
Kurir Sprogservice, v/ Nancy Andersen
Arkitektfirmaet Carsten Følsgaard, v/ Jens Mathiassen
Tvede Ingeniører v/ Simon Tvede

Sprog læse tale skrive
Dansk: modersmål modersmål modersmål
Engelsk: god god god
Tysk: god middel middel

Ulrik A. Hovmand har 22 års erfaring som projektleder indenfor byggeriet. Ulrik har siden 1996 haft eget rådgivende ingeniørfirma, med en bred opgaveportefølje omfattende projek-tering, dimensionering, byggeledelse og projektstyring, samt udarbejdelse af tilstandsrappor-ter og energimærker. Derudover skriver Ulrik faglige bøger og artikler.

Arbejdserfaring ● Rådgivende ingeniør og arkitekt i eget firma siden 1996
Huset Hovmand ApS, CVR nr. 2797 4252.
5 medarbejdere og 4 mill. i omsætning 2012
Herunder: projektering, byggeledelse og projektstyring, til-standsrapporter & energimærker, syn- og skønsmand for Husankenævnet, undervisning og bogudgivelser, samt artikel-skrivning (byggetekniske) for bla. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (boligejer.dk), IDÈ-nyt, og BYG-erfa.
Deltaget som ekstern teknisk kontrollant for COWI i forbindelse med COWI´s undersøgelse af huseftersynsordningen 2005
Var medvært i 23 udsendelser, for TV3, ”Åbent hus” og ”Åbent sommerhus”. 2007
Som medlem af BfBE`s bestyrelse har jeg løbende deltaget i drøftelser og forhandlinger om indhold og udformning af BfBE`s hvidbog 2008 – 2012
Har været ekstern konsulent hos UNIDRAIN, og teknisk ansvarlig for fabrikation og udvikling af isolerede låg til gyllebeholdere (PANTOP)

• Entrepriseleder 1994 – 1996
HAKI A/S, herunder foreståelse af større entrepriseopgaver in-den for stilladsbranchen.

• Byggeleder 1993 – 1994
EBK Haus, Tyskland, herunder leder af byggeaktiviteter i Berlin-området. Ansvarlig for igangværende byggesager i området.

• Byggeleder 1993
Rådgivende ingeniør H. Juul Fjerring, Slagelse. Ansvarlig bygge-leder i forbindelse med ombygning af stort alderdomshjem i Wolgast, tidl. Østtyskland.

• Rådgivende ingeniør 1992 – 1993
Peter Jahn & Partnere A/S, København. Herunder udarbejdelse af projektmateriale i forbindelse med renovering af ejendom-me.

• Byggeleder 1990 – 1992
Monberg & Thorsen A/S, København. Byggeleder i renoverings-afdelingen.

• Officer ved Ingeniørtropperne i Farum. 1985
Rekognosceringsofficer ved uddannelseskompaniet

Udv. Referencer ● Tuborg Havnepark – D
Bygherre rådgiver i forbindelse med 5 års gennemgang 2013

• Solvang Farum Hovedgade 82
Totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af 6 tage 2013

• Hambros Alle 20, Hellerup
Totalrenovering, projektering, foreståelse af udførsel. 2013

• Udvidelse af Arresødal Hospice
Projektledelse af de tekniske discipliner 2012

• Vedbæk Strandvej 502 c, Vedbæk
Nybygning af strandvejsvilla, tegning, projektering m.v. 2013

• Parcelhus, Rørsangervej 6, Birkerød 2011
Projektering og projektstyring af opførsel af nyt parcelhus.

• Facadeistandsættelse SAGA FURS, Sandbjerg 2011
Projektering og styring af facaderenovering

● Udvidelse af Arresødal Privathospice, Frederiksværk 2011
Projektering af tekniske forhold og byggeledelse

• Ombygning af parcelhus for Evavej 6, Værløse 2011
Projektering og styring af istandsættelse af parcelhus

● Parcelhus, Violstræde 4, Roskilde 2010-2011
Projektering og projektstyring af opførsel af nyt parcelhus.

• Ombygning af parcelhus for Kalle Hvidt Nielsen 2009-2010
Projektering og styring af istandsættelse af parcelhus

• BRING, lager og adm. Fuglebækvej 5, Kastrup 2009
Projektering og gemmenførsel af ombygning og nyindretning af ny udv. overdækning bade- og omklædningsfaciliteter.

• Arresødal Privathospital. 2007-2008
Bygherrerådgiver / projektstyring i forbindelse med ombygning og etablering af operationsfløj.

• Nybygninger + om- og tilbygninger siden 1996
Projektering, dimensionering og projektstyring af en lang række nybygninger, samt om- og tilbygninger.

• Tilstandsrapporter & energimærker siden 1996
Udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker for en lang række ejendomme, jf. Huseftersynsordnin-gen/Energimærksordningen.

Bogudgivelser
• Illustreret Byggeordbog 1998
Pt. 15.000 ex.
• Illustrated Building Dictionary 2006
Pt. 3.000 ex.
• Her halter huset,
Typiske skader, og hvad du gør ved dem 2006
Pt. 3.000 ex.

Lene Salling

Lene Salling

Regnskabsdame
lene@husethovmand.dk
26 28 66 34

Lene er uddannet som regnskabsmedarbejder og har været Huset Hovmands regnskabsdame siden 2007. Hvilket er et hverv Lene har bestredet med en flittighed og ihærdighed gennem alle årene og hun er en meget skattet og værdsat medarbejder i firmaet.

Peter Ludvig

Peter Ludvig

Kontakt

Vi glæder os til at høre fra jer